Księgowość dla firm - bez kompromisów

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się środowisku biznesowym, właściwa obsługa księgowa to kluczowy element sukcesu każdej firmy. Nasza kancelaria oferuje kompleksową i niezawodną obsługę księgową dla przedsiębiorców, którzy nie akceptują kompromisów. Dzięki naszemu doświadczeniu możesz być pewien, że księgowość Twojej firmy jest w dobrych rękach. Nasi profesjonalni księgowi doskonale rozumieją, że prowadzenie firmy to wyzwanie, które wymaga pełnej koncentracji na rozwoju biznesu. Dlatego też zapewniamy Ci kompleksową obsługę, która pozwala Ci skupić się na tym, co robisz najlepiej, a my zadbamy o to, by Twoje rozliczenia były zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Nasza oferta obejmuje prowadzenie wszystkich rodzajów księgowości, kalkulację podatków oraz składki zdrowotnej, sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS, a także pomoc w optymalizacji podatkowej, abyś płacił tylko tyle, ile musisz. Na bieżąco doradzamy i konsultujemy z Tobą nasze działania, abyś miał zawsze pełen wgląd w finanse swojej firmy.

Uproszczona księgowość to najprostsza forma rozliczeń

Osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne czy spółki partnerskie mogą korzystać z uproszczonej księgowości. Podstawowym warunkiem jest limit przychodów ze sprzedaży towarów i produktów za poprzedni rok obrotowy, który nie może przekroczyć wartości 2 milionów euro.

Nasze usługi w zakresie uproszczonej księgowości są skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Prowadzimy ewidencję podatkową zgodną ze sposobem opodatkowania wraz z pozostałymi ewidencjami wymaganymi przepisami. Dostosowujemy świadczone usługi do potrzeb naszych klientów, gwarantując profesjonalne doradztwo i wsparcie w zakresie rozliczeń podatkowych, opcjonalnie oferujemy również możliwość wprowadzania wyciągów bankowych, co umożliwi prowadzenie analizy przepływów pieniężnych w działalności gospodarczej.

Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe dają przedsiębiorcy pełną przejrzystość jego sytuacji majątkowej i finansowej. Do ich prowadzenia zobligowani są przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. Obowiązek ten dotyczy również przedsiębiorców prowadzących do tej pory księgowość uproszczoną, jeśli ich przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym wartość 2 milionów euro.

W ramach pełnej księgowości oferujemy kompleksową obsługę księgową obejmującą identyfikację zdarzeń gospodarczych, ewidencję operacji finansowych, przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz innych zestawień dla zewnętrznych instytucji. Nasz doświadczony zespół towarzyszy Ci, abyś miał stały wgląd w sytuację finansową swojej spółki, ale też z chęcią udzieli wsparcia klientom, którzy chcą uporządkować swoją aktualną sytuację, tak by spłata ewentualnych zaległości była realna i możliwa do zrealizowania.

Aplikacja SaldeoSMART

Naszym klientom udostępniamy aplikację SaldeoSMART, która umożliwia im ciągły dostęp do swoich dokumentów, a nam służy do automatyzacji procesów księgowych. Dzięki tej platformie będziesz mógł odczytać cyfrowo dokument księgowy bez konieczności jego przepisywania, wystawić każdy rodzaj faktury i wysłać ją bezpośrednio do kontrahenta, wygodnie sprawdzić należności i zobowiązania, bezpiecznie archiwizować dokumenty firmy, szybko wyszukiwać dokumenty online. Do swoich dokumentów masz stały dostęp w każdym miejscu i czasie. Platforma umożliwia również pełną integrację z KSeF, przypomina o terminach płatności podatków i składek ZUS oraz ułatwia komunikację z naszą kancelarią.

Nadzór księgowy

W niektórych sytuacjach najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie księgowości wewnętrznej. Takim klientom zapewniamy unikalną usługę nadzoru, która obejmuje regularne monitorowanie prawidłowości prowadzonej ewidencji i sporządzanie deklaracji podatkowych. Klient co miesiąc otrzymuje szczegółowy raport finansowy dostosowany do indywidualnych potrzeb, który pozwala śledzić wszystkie kluczowe aspekty finansowe, takie jak należności, zobowiązania, rentowność czy ogólny stan finansowy przedsiębiorstwa. W szczególnych przypadkach stanowi podstawę do oceny przez inwestora aktualnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa i ewentualnego ryzyka związanego z transakcją. Dla potrzeb całościowego sprawdzenia kondycji firmy przeprowadzimy również due dilligence.

Warto z nami współpracować

Współpraca z nami to nie tylko ewidencja dokumentów. Analizujemy rozrachunki wykrywając braki w fakturach lub płatnościach, na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa przejmujemy korespondencję z urzędami, towarzyszymy przedsiębiorcy w czasie kontroli prowadzonych przez zewnętrzne instytucje i wspieramy go w codziennych działaniach. Jeżeli pojawiają się tematy wykraczające poza nasze kompetencje, pomagamy nawiązać kontakt z właściwym specjalistą. Dodatkowo umiejętność posługiwania się językami obcymi pozwala nam wspierać spółki z kapitałem zagranicznym w ich rozwoju na rynku polskim, a nasi specjaliści z łatwością przygotują sprawozdania finansowe i wszelkie inne dwujęzyczne dokumenty księgowe.

Wycena indywidualna

Podejmując się wyceny naszych usług przeprowadzamy szczegółową analizę w odniesieniu do specyfiki danej działalności, skali danej firmy i potrzeb przedsiębiorcy, a następnie ustalamy zakres usług księgowych potrzebnych do kompleksowej obsługi. Gwarantujemy, że nasze oferty są starannie i uczciwie przemyślane.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz większego wsparcia?

Nasza kancelaria to nie tylko biuro księgowe. Świadczymy również profesjonalne usługi z zakresu doradztwa podatkowego oraz zarządzania kadrami oraz płacami. Nasza w pełni wykwalifikowana i profesjonalna obsługa zapewni Twojej firmie bezpieczeństwo, a lata doświadczenia udowadniają, że potrafimy spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

©2024 Ewa Rodziewicz Tempore Kancelaria Doradców Podatkowych