Kancelaria Doradców Podatkowych „Tempore” wyznaje zasadę, że współpraca z Klientami winna być budowana na kanwie: wiedzy, uczciwości i odpowiedzialności. W związku z tym świadczone usługi realizowane są tylko przez osoby posiadające bardzo dobre przygotowanie merytoryczne oraz odpowiednie kwalifikacje. Partnerstwo zobowiązuje.

 

  • Certyfikat Księgowy nr 7028/2004, wydany przez Ministerstwo Finansów
  • Certyfikat poświadczający wpis na listę doradców podatkowych, pod nr 10810

Za pozycjonowanie strony odpowiada Eurobrand